Pre študentov

0 € (zadarmo)

 • neobmedzený počet uložených slovíčok
 • neobmedzený počet skupín slovíčok
 • neobmedzený počet cvičení
 • detailné štatistiky
 • porovnanie so svetom a so svojou krajinou
 • neobmedzený počet cudzích jazykov
 • možnosť pridať sa to neobmedzeného počtu tried

Pre učiteľov

0 € (zadarmo)

 • neobmedzený počet uložených slovíčok
 • neobmedzený počet skupín slovíčok
 • neobmedzený počet cvičení
 • neobmedzený počet tried
 • detailné štatistiky študentov a tried
 • neobmedzený počet vytvorených domácich úloh a písomiek
 • neobmedzený počet cudzích jazykov
 • prehľad študentov a ich výsledkov